Waarborgsom

ARTIKEL 4 Waarborgsom
1. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen
in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan Tabakshop Jordan  zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom terugbetaald onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.
2. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Tabakshop Jordan is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3. Tabakshop Jordan is over de waarborgsom geen rente verschuldigd
 
BORG    
     
1-10 stoelen 20,- euro
11-20 stoelen 35,- euro
21-30 stoelen 50,- euro
31-40 stoelen 65,- euro
41-50 stoelen 80,- euro
vanaf 50 stoelen 100,- euro of meer
     
1-10 luxe stoelen 30,- euro
11-20 luxe stoelen 45,- euro
21-30 luxe stoelen 60,- euro
31-40 luxe stoelen 75,- euro
41-50 luxe stoelen 90,- euro
vanaf 50 luxe stoelen 110,- euro of meer
     
1 Statafels 10,- euro
1 Kleine tafels 7,50 euro
1 Grote tafels 10,- euro
1 Chafing dishes 15,- euro
1 Partytent 100,- euro